BC-5628 คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป

250฿

เจาะข้อสอบทุกเรื่องพร้อมคำเฉลยอธิบายอย่างละเอียด

รายละเอียด

BC-5628  คู่มือเตรียมสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป

เจาะแนยวข้อสอบทุกเรื่องพร้อมคำอธิบาย

 •  ความถนัดทางเชาว์ปัญญา  (Aptitude Test)  ในส่วนที่่เป็นภาพมิติสัมพันธ์
 • ภาคความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)  ภาคคำนวณและเจาะภาพร้อมทั้งเจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายละเอียดทุกข้อ
 • โจทย์อุปมาอุปมัย
 • เจาะข้อสอบการจัดเข้าพวก
 • เจาะข้อสอบแบบไม่เข้าพวก แบบคำตรงข้าม
 • เจาะข้อสอบหาตัวกลาง
 • แนวข้อสอบการอ่า่นคำ
 • แนวข้อสอบหาคำที่สะกดผิด และเขียนผิด
 • แนวข้อสอบความหมายของคำและกลุ่มคำ
 • แนวข้อสอบการใช้คำหรือกลุ่มคำ
 • เจาะข้อสอบภาคไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ
 • การสนทนาภาษาอังกฤษ (Conversation)
 • การอ่านบทความภาษาอังกฤษ  (Reading Comprehension)
 • การวัดคุณลักษณะนิสัย  (Personality Test)
 • การวัดบุคลิกภาพ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ