BC-5529 คู่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน update มิถุนายน 59

200฿

เจาะเหตุการณ์เด็ด ในรอบปี พร้อมเจาะแนวข้อสอบ

รายละเอียด

BC-5529  คุ่มือเตรียมสอบ เหตุการณ์ปัจจุบัน update มิถุนายน 59

*  สรุปข่าวเหตุการณ์ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี
–  อัพเดทเดือนมิถุนายน 2559
–  อัพเดทเดือนกุมภาพันธ์ 2559
*  สรุปข่าวเด่นในเมืองไทยในรอบเดือนปัจจุบัน
*  สถานการณ์ทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ สังคมปัจจุบันของประเทศไทย
*  เขตการปกครองของประเทศไทย
*  รัฐธรรมนูญแ่หงราชอาณาจักรไทยปัจจุบัน
*  ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศของไทย
*  แนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบัน
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 1
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 2
*  เจาะแนวข้อสอบภาคสนาม  ชุดที่ 3
*  เจาะแนวข้อสอบเหตุการณ์ปัจจุบันทันด่วน
*  เจาะแนวข้อสอบเด่นด้านการเมือง
*  สรุปแนวข้อสอบเคยออก

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ