BC-5246 ทีเด็ดข้อสอบ ภาค ก กพ. ระดับ 3-4

280฿

BC-5246  ทีเด็ดข้อสอบ ภาค ก กพ. ระดับ 3-4

รหัสสินค้า: BC-5246 ทีเด็ดข้อสอบ ภาค ก กพ. ระดับ 3-4 หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-5246  ทีเด็ดข้อสอบ ภาค ก กพ. ระดับ 3-4

 

ส่วนที่ 1  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไปการวิเคราะห์และสรุุปเหตุผล

 •  การเปรียบเทียบสดมภ์
 • เงื่อนไขภาษา
 • เงื่อนไขสัญลักษณ์
 • อุปมา อุปไมย
 • การสรุปความทางตรรกศาสตร์
 • อนุกรม
 • การวิเคราะห์ข้อมูล
 • คณิตศาสตร์ทั่วไป

ส่วนที่ 2  ภาษาไทย

 • การเรียงข้อความ
 • การเขียนประโยคที่ถูกต้อง
 • บทความอ่าน
 • ทฤษฎีคำเชื่อมบุพบทและสันธาน
 • แนวข้อสอบการอ่านจับใจความใสำคัญ

ส่วนที่่ 3  ภาษาอังกฤษ  (Conversation, Grammar, Word, Letter, Reading Comprehension)

 • แนวข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1  200 ข้อ
 • แนวข้อสอบรวมภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2  100 ข้อ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ