BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

250฿

BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด ประกอบด้วย พรบ และเจาะข้อสอบ

รหัสสินค้า: BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-5130 คู่มือเตรียมสอบเจ้าพนักงานธุรการ สำนักงานอัยการสูงสุด

ประกอบด้วย พรบ. และเจาะข้อสอบ

*  พระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
*  พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
*  ระเบียบสำนักงายอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554
*  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเิตม ฉบับที่่ 2
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 1
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 2
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 3
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 4
–   เจาะข้อสอบ  ชุดที่ 5
*  ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  แบบทดสอบ Microsoft Excel
–  แบบทดสอบ Microsoft Word
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในประจำวัน
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติองค์กรอัยการและพนักงานอัยการ พ.ศ. 2553
*  เจาะข้อสอบพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการฝ่ายอัยการ พ.ศ. 2553
*  เจาะข้อสอบระเบียบสำนักงายอัยการสูงสุดว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2554

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ