BC-4881 เจาะข้อสอบนักเรียนจ่าอากาศ

250฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ
      

นักเรียนจ่าอากาศ

            วุฒิ ม.6

          

           ทั้งเล่มเป็นการเจาะข้อสอบเก่าที่ผ่านมา

  ประกอบด้วย


     –  หมวดวิชาคณิตศาสตร์
–  วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2558  พร้อมเฉลยอธิบาย
        – วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2557  พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2556  พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2555  พร้อมเฉลยอธิบาย
– วิชาคณิตศาสตร์ ปี 2554  พร้อมเฉลยอธิบาย

หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
–  วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2557พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2556 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2555 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– วิชาวิทยาศาสตร์ ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

–  หมวดวิชาภาษาไทย
     –  เจาะข้อสอบภาษาไทย  ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2557 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2556 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2555 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบภาษาไทย ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

–  หมวดวิชาสังคมศึกษา
  –  เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2558 พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2557  พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2556  พร้อมเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2555  พร้อมเฉลยอธิบาย
         – เจาะข้อสอบวิชาสังคมศึกษา ปี 2554 พร้อมเฉลยอธิบาย

–  หมวดวิฃาภาษาอังกฤษ
–  เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2558 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2557 พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2556  พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2555  พร้อมคำเฉลยอธิบาย
– เจาะข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษ ปี 2554 พร้อมคำเฉลยอธิบาย

 ราคา พิเศษ 250 บาท


      จัดทำโดย……..ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ