BC-4492 คู่มือสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กลุ่มความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งใช้สอบ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
            กลุ่มความรู้ทั่วไป

สำหรับใช้สอบทุกตำแหน่ง


ประกอบด้วย
  –  ภาค ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายโดยละเอียดทุกข้

     –ภาคภาษาอังกฤษ English language Test
เจาะข้อสอบหลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ และการอ่านบทความ

–  ภาคความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
         –  ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
–  ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network)
–  การใช้งานอินเทอร์เน็ตเบื้องต้น
         
–  โปรแกรมการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
         –   Microsoft Word
–  Microsoft Excel
–  Microsoft PowerPoint
–  Outlook Express
         –  พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่องข้างต้น
         –  เจาะข้อสอบความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น จำนวน  138 ข้อ
–  เจาะข้อสอบความรู้เบื่องต้นคอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2  จำนวน 58 ข้อ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ