Sale!

BC-4119 คู่มือ+ข้อสอบนักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร

270฿ 250฿

นักวิชาการสรรพากร กรมสรรพากร

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ
นักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ
กรมสรรพากร


ประกอบด้วยสาระสำคัญข้อมูล และตัวอย่างข้อสอบลับ
ที่กำหนดในการออกสอบ

ประกอบด้วย

– ภาคที่่ 1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับภาษีอากร
– ภาคที่่ 2 สาระสาคัญภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา
– ภาคที่่ 3 สาระสำคัญภาษีเงินได้นิติบุคคล
– ภาคที่่ 4 สาระสำคัญภาษีมูลค่าเพิ่ม
– ภาคที่่ 5 สาระสำคัญภาษีธุรกิจเฉพาะ
– ภาคที่่ 6 สาระสำคัญอากรแสตมป์
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลรัษฎากร การจัดเก็บภาษีอากร
ฯลฯ ชุดที่่ 3

– ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

 
ราคา พิเศษ 270 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ