BC-4089 คู่มือ + ข้อสอบ นักจัดการงานทั่วไป กศน

250฿

รายละเอียด

คู่มือ +ข้อสอบ
นักจัดการงานทั่วไป
กศน.

    ภายในเล่มมีเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

–  ระเบียบงานสารบรรณ
–  เจาะข้อสอบงานสารบรรณ 3 ชุด
–  พรบ. บริหารงบประมาณ
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป
–  เจาะข้อสอบ
–  ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารและการประสานงาน
–  ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์
–  ความรู้เกี่ยวกับการบริการที่ดี
–   ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำแผนงาน/โครงการและบริหารแผน

       –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป
–  เจาะข้อสอบ Microsoft Excel
–  เจาะข้อสอบ Microsoft Word
–  เจาะข้อสอบ Microsoft Power Point
–  เจาะข้อสอบ Outlook Express
–  ความรุ้เกี่ยวกับ SPSS

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ