BC-4010 เจาะข้อสอบการไฟฟ้านครหลวง วิชาความรู้ทั่วไป ทุกตำแหน่งใช้สอบ

250฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ
การไฟฟ้านครหลวง
วิชาความรู้ทั่วไป

สำหรับใช้สอบทุกตำแหน่ง


ประกอบด้วย

– วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาวํปัญญา 5 ชุด
– วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางด้านภาษาไทย 5 ชุด

– ความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ English language Test
– เจาะข้อสอบหลักไวยากรณ์
– การสนทนา (conversation/Dialogues)
– การอ่านบทความภาษาอังกฤษ (Reading Comprehension)

ภาคความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
– โปรแกรมการประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์
– Microsoft Word
– Microsoft Excel
– Microsoft PowerPoint
– Outlook Express
– พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่องข้างต้น
– ความรู้เกี่ยวกับความหมายและส่วนประกอบอีเมล์
– ความละเอียดแม่นยำ ภาพมิติสัมพันธ์

ราคา พิเศษ 250 บาท

จัดทำโดย ……ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ