BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

250฿

BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

รหัสสินค้า: BC-3945 คู่มือเตรียมสอบนักทรัพยากรบุคคล สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-3945

คู่มือเตรียมสอบ
นักทรัพยากรบุคคล
สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์

ประกอบด้วย

เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

– ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความสำคัญของการบริหารทรัพยากรมนุษย์
– หลักการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐแนวใหม่
– ความรุ้ความเข้าใจด้านการบริหารงานบุคคลและการพัฒนาบุคคล
– ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ (HR)
– การบริหารงานบุคคล
– ความรู้เกี่ยวกับการบริหางานทรัพยากรบุคคล
– การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
– เจาะข้อสอบแนวคิดและทฤษฎีการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบการบริหารทรัพยากรบุคคล
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2553
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 2 ชุด
– พระราชบัญญัติสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ. 2550
– เจาะข้อสอบ พรบ. สถาบันพัฒนศิอป์

 
ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ