BC-3914 คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพไทย

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นายทหารสัญญาบัตรกองทัพไทย
หมวดวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป
   

ประกอบด้วย

–  เจาะข้อสอบคณิตศาสตร์รวม
–  เฉลยข้อสอบคณิตศาสตร์
  –  สรุปเนื้อหาภาษาไทย
  การสะกดคำ
การอ่่านคำ
การใช้คำและความหมายของคำ
คำราชาศัพท์
คำและประโยค
โวหารภาพพจน์
การเรียงลำดับข้อความ
สำนวน สุภาษิต คำพังเพย
ประโยคไม่รัดกุมและไม่ถูกต้องตามหลักภาษา
ทักษะการใช้ภาษา
การทำความเข้าใจบทความ
เจาะแนวข้อสอบ

  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษแยกเป็นเรื่อง ๆ
หลักไวยากรณ์
บทสนทนา
การอ่านบทความ
คำศัพท์

–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่่  2
  –  เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่  2
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่  3

–  เจาะแนวข้อสอบ ค.ร.ม. รัฐบาลประยุทธ์
ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย  ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ