BC-3907 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมจัดหางาน

250฿

BC-3907 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมจัดหางาน

รหัสสินค้า: BC-3907 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการแรงงาน กรมจัดหางาน หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรมการจัดหางาน

ประกอบด้วย

เนื้อหาและเจาะแนวข้อสอบ

– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกระทรวงแรงงาน
– เจาะแนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมการจัดหางาน
– พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2551
– เจาะแนวข้อสอบ พรบ. การทำงานของคนต่างด้าว
– พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน พ.ศ. 2528
– เจาะข้อสอบ พรบ. จัดหางานและคุ้มครองคนหางาน
– พรบง คุุ้มครองแรงงงานพ .ศ 2541 และที่แก้ไชเพิ่มเติม
– เจาะข้อสอบ
– พรบ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 และที่แก้ไข
– เจาะข้อสอบ
– เจาะข้อสอบ พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551
– ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
เจาะข้อสอบ
– ความรู้ทั่วไปด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และนโยบายรัฐบาลที่่่่เกี่ยวข้องกับกรมการจัดหางานและกระทรวงแรงงาน
– ถามตอบความรูู้ทั่วไป
ราคา พิเศษ 250 บาท
จัดทำโดย ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ