BC-3884 คู่มือเตรียมสอบครูวิชาเอกสังคมศึกษา

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ

ครูวิชาเอกสังคมศึกษา
 
ประกอบด้วย

 

เนื้อหา  :  ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  หน้าที่่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  เศรษฐศาสตร์
แนวข้อสอบ
เนิ้อหา   :  ประวัติศาสตร์
แนวข้อสอบ
เนื้อหา  :  ภูมิศาสตร์
แนวข้อสอบ
คำศัพท์สำคัญทางสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
แนวข้อสอบ

 
     ราคา พิเศษ 250 บาท
     จัดทำโดย   ฝ่ายวืชาการสถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ