BC-3853 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

260฿

BC-3853 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

รหัสสินค้า: BC-3853 คู่มือเตรียมสอบนักจัดการงานทั่วไป สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-3853

คู่มือเตรียมสอบ
นักจัดการงานทั่วไป
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน

มีเนื้อหา และ พรบ. ที่่กำหนดในการออกสอบ และเจาะข้อสอบแต่ละเรื่อง

ประกอบด้วย

♥ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2542
– แนวข้อสอบ
♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ
♥ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และที่่แก้ไขเพิ่มเติม
– แนวข้อสอบ
♥ การวางแผนงาน
♥ การประสานงาน
♥ การบริหารจัดการภายในองค์กร
♥ เจาะแนวข้อสอบการบริหารงบประมาณ ตามระเบียยบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ
♥ เจาะแนวข้อสอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2541 2 ชุด
♥ เจาะข้อสอลภาษาอังกฤษ
♥ เจาะข้อสอบความรูู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์พื้นฐาน

ราคา 260 บาท

จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ