BC-3709 เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็น ครูปฐมวัยและอนุบาล

160฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ+สรุปประเด็น  

          ครูปฐมวัย และอนุบาล
               ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง     


ประกอบด้วย

แนวช้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบชุดที่ 2
-แนวข้อสอบชุดที่ 3
-แนวข้อสอบชุดที่ 4
-สรุปเจาะประเด็น
-ประมวลคำศัพท์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย
-ทฤษฎีต่าง ๆ

      ราคา พิเศษ 160 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ