BC- 3563 คู่มือเตรียมสอบนักเรียนจ่าทหารเรือ

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
   นักเรียนจ่าทหารเรือ

    ประกอบด้วย


1 หมวดวิชาคณิตศาสตร์
        –  แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   ชุดที่  2
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   ชุดที่  4
– แนวข้อสอบคณิตศาสตร์   ชุดที่ 5

2 หมวดวิชาวิทยาศาสตร์
         –  แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์  ชุดที่  1
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์   ชุดที่  2
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์   ชุดที่  3
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์   ชุดที่  4
– แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์   ชุดที่  5

3 หมวดวิชาภาษาไทย
         –  แนวข้อสอบภาษาไทย  ชุดที่ 1
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่ 2
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่ 3
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่  4
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่  5
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่  6
– แนวข้อสอบภาษาไทย   ชุดที่  7

4 หมวดวิชาภาษาอังกฤษ
         –  สรุปเจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
–  เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบภาษาอังกฤษ   ชุดที่ 3

                

   ราคา พิเศษ 250  บาท

    จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ