BC-3464 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

250฿

BC-3464  เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก

รหัสสินค้า: BC-3464 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กรมยุทธศึกษาทหารบก หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

เจาะข้อสอบ
นายทหารสัญญาบัตร
กรมยุทธศึกษาทหารบก
หมวดวิชาทั่วไป

200 คะแนน มีวิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

แนวข้อสอบภาษาไทย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 1 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 2 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 3 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 4 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 5 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 6 พร้อมเฉลย
– แนวข้อสอบภาษาไทย ชุดที่ 7 พร้อมเฉลย

แนวข้อสอบภาษาอังกฤษ
– เจาะแนวข้อสอบไวยากรณ์แยกเป็นเรื่อง ๆ
– แนวข้อสอบภาษอังกฤษ ชุดที่่ 1
– แนวข้อสอบภาษอังกฤษ ชุดที่่ 2
– แนวข้อสอบภาษอังกฤษ ชุดที่่ 3
– แนวข้อสอบคำศัพท์

– แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
– การลงมติเลือกนายกรัฐมนตรีไทย พ.ศ. 2557
– สภาปฏิรูปแห่งชาติ
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
– รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.2557
– การทหารของไทย
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 3
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 4
– เจาะข้อสอบความรู้ทั่วไป ชุดที่่ 5
– เจาะแนวข้อสอบภาคสนามจริง

ราคา 250 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ