BC-321 เจาะข้อสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งใช้สอบ

250฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
สำหรับใช้สอบทุกตำแหน่ง

   ประกอบด้วย
    -วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 1
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 2
    -วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 3
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 4
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 5
-วิเคราะห์ข้อสอบความถนัดทางเชาว์ปัญญา ชุดที่ 6

    -วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 1
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 2
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 3
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 4
-วิเคราะห์ข้อสอบการวัดคุณลักษณะ ชุดที่ 5

    -ภาษาอังกฤษ English language Test
     -ความรู้ทางคอมพิวเตอร์

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ