BC-319 เจาะข้อสอบช้าราชการครู วิชาเอกวิทยาศาสตร์

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ข้อสอบชุดที่ 1
–เฉลยข้อสอบชุดที่ 1
-ข้อสอบชุดที่ 2
–เฉลยข้อสอบชุดที่ 2
-ข้อสอบชุดที่ 3
  –เฉลยข้อสอบชุดที่ 3
-ข้อสอบชุดที่ 4
–เฉลยข้อสอบชุดที่ 4
-ข้อสอบชุดที่ 5
  –เฉลยข้อสอบชุดที่ 5
-ข้อสอบชุดที่ 6
  –เฉลยข้อสอบชุดที่ 6
-ข้อสอบชุดที่ 7
–เฉลยข้อสอบชุดที่ 7
-ข้อสอบชุดที่ 8
–เฉลยข้อสอบชุดที่ 8

ราคา พิเศษ 240 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ