BC-3143 คู่มือเตรียมสอบพนักงานคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

230฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
 พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ
           กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
     

มีเนื้อหาและเจาะข้อสอบที่กำหนดออกสอบ

ประกอบด้วย

     –  ความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน
  –  พระราชบัญญัติศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553
        –  อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก
–  ความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กและวัยรุ่นทั่วไป
        –  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายอาญา
–  เจาะข้อสอบประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
        –  เจาะข้อสอบความรู้เกี่ยวกับกรมพินิจ
  เจาะข้อสอบความรู้ พ.ร.บ. ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว พ.ศ. 2553

ราคา พิเศษ 230 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ