BC-3037 คู่มือสอบ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทุกตำแหน่งใช้สอบ

260฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
  การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
          กลุ่มความรู้ทั่วไป

สำหรับใช้สอบทุกตำแหน่ง


ประกอบด้วย
  –  ภาค ความถนัดทางเชาว์ปัญญา (Aptitude Test)
เจาะข้อสอบ 365 ข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายโดยละเอียดทุกข้

     -ภาคภาษาอังกฤษ English language Test
เจาะข้อสอบหลักไวยากรณ์ บทสนทนา คำศัพท์ และการอ่านบทความ

–  ภาคความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
–  Microsoft Word
–  Microsoft Excel
–  Microsoft PowerPoint
–  Outlook Express
–  พร้อมเจาะข้อสอบทุกเรื่องข้างต้น
–  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเทคโนโลยีสารสนเทศ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ