BC-2993 เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ม.6

280฿

รายละเอียด

เจาะข้อสอบนายสิบตำรวจ
 สายปราบปราม
วุฒิ  ม.6 ชั้นประทวน

ในเล่มเจาะข้อสอบตะลุยโจทย์ทั้งเล่มพร้อมคำเฉลยอธิบายทุกเรื่องที่ออกสอบ เล่มใหม่ล่าสุดออกเดือนสิงหาคมนี้้เอง รับรองคุณภาพ
ประกอบด้วย

1 วิชาความสามารถทั่วไป
        ตะลุยโจทย์ 365 ข้อ ครอบคลุมทุกเรื่อง
พร้อมเฉลยอธิบายอย่างละเอียดทุกข้อ

2 วิชาภาษาไทย  ความเข้าใจภาษา
   ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 130  ข้อ

5 วิชาภาษาอังกฤษ
ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 86 ข้อ
6 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
ตะลุยโจทย์ พร้อมคำอธิบาย 100 ข้อ

    7 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
          ตะลุยโจทย์พร้อมคำอธิบาย 75 ข้อ

ราคา พิเศษ 280 บาท

   จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ