BC-291 เจาะข้อสอบ นายสิบทหารบก

200฿

รายละเอียด

ราคา พิเศษ 200 บาท

ประกอบด้วย

คณิตศาสตร์ ภาษาไทย วิทยาศาสตร์
ภาษาอังกฤษ

วิชาคณิตศาสตร์
        – ข้อสอบชุดที่ 1-4
– เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-4
วิชาวิทยาศาสตร์
        – ข้อสอบชุดที่ 1-6
– เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-6
วิชาภาษาไทย
– ข้อสอบชุดที่ 1-7
– เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-7
วิชาภาษาอังกฤษ
– ข้อสอบชุดที่ 1-4
– เฉลยข้อสอบชุดที่ 1-4
จัดทำโดย    ติวเตอร์กุ้ง    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ