BC-290 คู่มือเตรียมสอบ นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

250฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
               กรมบัญชีกลาง


ประกอบด้วย

    – ความรู้ทางด้าน การเงิน การคลัง  การพัสดุและการงบประมาณ
– แนวข้อสอบด้านการเงิน การคลังและงบประมาณ
– นโยบายการคลังและการเงิน
– การวางแผนงาน
– การประสานงาน
– การจัดการองค์กร
– ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรมบัญชีกลาง
– สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
– แนวข้อสอบระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ