BC-2856 พิขิตข้อสอบนายสิบตำรวจ สายปราบปราม ม.6

280฿

รายละเอียด

พิชิตข้อสอบนายสิบตำรวจ
สายปราบปราม
วุฒิ  ม.6 ชั้นประทวน

ในเล่มเจาะข้อสอบทั้งเล่มพร้อมคำเฉลยอธิบายทุกเรื่องที่ออกสอบ
ประกอบด้วย

1 วิชาความสามารถทั่วไป
          –  เจาะข้อสอบเรื่อง ค.ร.น. และ ห.ร.ม.
–  เจาะข้อสอบเรื่องอนุกรม
–  เจาะข้อสอบเรื่องร้อยละ
–  เจาะข้อสอบเรื่องความน่าจะเป็น
–  เจาะข้อสอบเรื่องบัญญัติไตรยางค์ผกผัน
–  เจาะข้อสอบการวิเคราะห์ข้อมูลจากตาราง กราฟ และแผนภูมิ
–  เจาะข้อสอบเรื่องคณิตศาสตร์เหตุผล
–  เจาะข้อสอบสมการและอสมการ
–  เจาะข้อสอบระยะห่างระหว่างเสา และจำนวนเสา
–  เจาะข้อสอบค่าเฉลี่ย
–  เจาะข้อสอบเรื่องผลบวกของเลขหลายจำนวนเรียงกัน
–  เจาะข้อสอบจำนวนหัว จำนวนขาของสัตว์
–  เจาะข้อสอบเรื่องอัตราเร็ว (กระแสนำ้ รถยนต์ รถไฟ)
–  เจาะข้อสอบการสรุปความจากข้อความที่ให้มา
–  เจาะข้อสอบเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์
–  เจาะข้อสอบเรื่องกำไร-ขาดทุน
2 วิชาภาษาไทย  ความเข้าใจภาษา
–  การอ่านคำในภาษาไทย
–  การสะกดคำ
–  เสียงในภาษาไทย พยางค์ คำ กลุ่มคำและประโยค
–  คำพ้องรูป – พ้องเสียง  / คำราชาศัพท์
–  โวหารภาพพจน์  –  โวหารการเขียน
–  การเติมคำลงในช่องว่าง
–  การทำความเข้าใจบทความ
–  การเรียงลำดับข้อความ
   3 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่่ 1
4 แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย ชุดที่ 2
5 วิชาภาษาอังกฤษ
–  เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ  ชุดที่  1
– เจาะแนวข้อสอบภาษาอังกฤษ ชุดที่   2

6 ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
–  เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ  ชุดที่ 1
– เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ   ชุดที่ 2
– เจาะข้อสอบความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสารสนเทศ   ชุดที่ 3
    7 จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้
          –  เจาะแนวข้อสอบ  ชุดที่  1
– เจาะแนวข้อสอบ   ชุดที่  2
– เจาะแนวข้อสอบ    ชุดที่  3

ราคา พิเศษ 280 บาท

   จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ