BC-278 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.บัญชี 3)

240฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-การตรวจสอบบัญชี (รวมมาตรฐานการสอบบัญชี)
-พระราชบัญญัติผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505
-การใช้คอมพิวเตอร์ในการจัดทำและตรวจสอบบัญชี
-หลักการบัญชี
-การวิเคราะห์งบการเงิน
-พรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ.2542
-การแปลภาษาอังกฤษเกี่ยวกับเนื้อหาการตรวจสอบบัญชี
-แนวข้อสอบ การบัญชี
-แนวข้อสอบการเงิน
-แนวข้อสอบการเงินการบัญชี
-แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน

ราคา 240 บาท
     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ