BC-2719 คู่มือเตรียมสอบ ไปรษณีย์ไทย

180฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

การทดสอบทัศนคติ และความรูเกี่ยวกับไปรษณีย์
-ประวัติและวิวัฒนาการ โรงเรียนการไปรษณีย์
-วิสัยทัศน์
-ภารกิจ
-วัตถุประสงค์
-แผนงานต่าง ๆ
-พระราชบัญญัติไปรษณีย์
-พระราชบัญญัติการสื่อสารแห่งประเทศไทย
แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-เฉลยแนวข้อสอบ ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ ภาษาไทย
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ Grammar
-แนวข้อสอบ Synonyms
-แนวข้อสอบ เติมคำลงในช่องว่าง
-แนวข้อสอบ Reading Comprehension
แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์

ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย ติวเตอร์กุ้ง สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ