BC-238 คู่มือเตรียมสอบ นักเรียนนายสิบตำรวจ ม.6 (สายป้องกันปราบปราม)

240฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
◊ความสามารถทั่วไป
◊ภาษาไทย
◊ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
◊เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น
◊จริยธรรมและกฎหมายที่ประชาชนควรรู้

   ราคา พิเศษ 240 บาท

จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ