BC-234 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการสรรพากรปฏิบัติการ

240฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ความรู้ความเข้าใจประมวลรัษฎากร
-นโยบายในการจัดเก็บภาษีสรรพากร และแหล่งภาษีอากร

ราคา พิเศษ 240 บาท

   จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ