BC-229 เจาะข้อสอบนายทหารกองทัพอากาศ

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
◊การ สอบวิชาพื้นฐานความรู้ทั่วไป เนื้อหาประกอบด้วยวิชาความรู้ทั่วไป ได้แก่ คณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และความรู้พื้นฐานกฎหมายทั่วไป
   
ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ