BC-225 คู่มือเตรียมสอบนักบริหารงานทั่วไป (การประปานครหลวง)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

⇔การบริหารางานทั่วไป
    -ประวัติการประปานครหลวง
-การบริหารงานทั่วไป
-กระบวนการปรับปรุงระบบงาน
-การบริหารงานเอกสาร
-ระบบการจัดเก็บเอกสาร
⇔คอมพิวเตอร์
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
-การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
-การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

⇔ภาษาอังกฤษ
-Grammar
-Conversation
-Reading Comprehension

 ราคา 220 บาท
     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ