BC-208 คู่มือเตรียมสอบ พนักงานภาษีสรรพากร

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ความรู้เกี่ยวกับภาษีสรรพากร
-ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี
-ความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณ ธุรการ พัสดุ และการรักษาความลับของทางราชการ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ
-ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์

ราคา พิเศษ 220 บาท

   จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ