BC-1958 คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี : คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค

240฿

BC-1958  คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี : คอมพิวเตอร์)  การประปาส่วนภูมิภาค

รหัสสินค้า: BC-1958 คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี : คอมพิวเตอร์) การประปาส่วนภูมิภาค หมวดหมู่: ป้ายกำกับ:

รายละเอียด

BC-1958  คู่มือเตรียมสอบ นักบริหารงานทั่วไป (การเงินและบัญชี : คอมพิวเตอร์)
การประปาส่วนภูมิภาค

*  ภารกิจและหน้าที่่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ การประปาส่วนภุมิภาค
*  ความรู้ความเข้าใขเกี่ยวกับหลักพื้นฐานการเงินและบัญชี
–  การวิเคราะห์งบการเงิน
*  หลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น
*  การวางระบบบัญชี
*  การควบคุมภายในและตรวจสอบบัญชี
*  ทักษะการรวบรวมและการจัดการข้อมูล
*  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคอมพิวเตอรืธุรกิจ
*  แนวข้อสอลการบัญชีการเงิน  ชุดที่ 1
*  แนวข้อสอบการบัญชีการเงิน   ชุดที่ 2
*  แนวข้อสอบการวิเคราะห์งบการเงิน
*  แนวข้อสอบเกี่ยวกับการจัดการงบประมาณ
*  แนวข้อสอบหลักเกณฑ์การตรวจสอบบัญชีการเงินเบื้องต้น

 

จัดทำโดย …………ฝ่ายวิชาการสถาบัน  The Best Center