BC-1941 คู่มือ+ข้อสอบ นักบัญชี

240฿

รายละเอียด

คู่มือ + ข้อสอบ
             นักบัญชี
           การประปาส่วนภูมิภาค

มีเนื้อหาพร้อมเจาะแนวข้อสอบ และคำเฉลยอธิบาย

 

ประกอบด้วย

         –  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบัญชี
             –  ระบบสารสนเทศทางการบัญช
–  การบันทึกรายการบัญชี
–  การวางระบบบัญชี

  –  การวิเคราะห์งบการเงิน

        –  แนวคิดในการบริหารต้นทุน
             –  ความสัมพันธ์ของบัญชีการเงิน บัญชีต้นทุนและบัญชีบริหาร
–   การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน

–  การบัญชีภาษีอากร
            –  แนวข้อสอบการเงินการบัญชี  ชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบวิเคราะห์งบการเงิน ชุดที่ 2
–  แนวข้อสอบ การบัญชี ชุดที่่ 3
–  แนวข้อสอบ การบัญชี ชุดที่่ 4

     ราคา พิเศษ 240 บาท

จำหน่าย

     โดย    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ