BC-193 เคล็ด(ไม่)ลับ ข้อสอบ ภาค ก. (ความรู้ความสามารถทั่วไป)

200฿

รายละเอียด

 ครบทุกเนื้อหา

รวมแนวข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
สำหรับ เตรียมสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการทุกหน่วยงาน กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานอิสระ อาทิ ก.พ., นายร้อยตำรวจ, อบต., อบจ., เทศบาล, กทม., นายสิบตำรวจ, ปลัดอำเภอ,สตง., สรรพากร, กรมราชทัณฑ์, ธนาคารออมสิน ฯลฯ

ประกอบด้วย

–อุปมาอุปไมย
–อนุกรม
–ตรรกศาสตร์
–เงื่อนไขภาษา
–เงื่อนไขสัญลักษณ์
–การอ่านข้อมูลจากตาราง
–คณิตศาสตร์ทั่วไป
–การเขียนภาษาให้ถูกต้อง
–การเติมคำในช่องว่าง
–การเรียงลำดับ
–การอ่านบทความสั้น
–การอ่านบทความยาวราคา พิเศษ 200 บาท

   จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวชุมและติวเตอร์กุ้ง

                    สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ