BC-178 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูสพฐ., ครูผู้ช่วย, ครูกทม.

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–หลักการศึกษา
–หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
–การจัดกระบวนการเรียนรู้
–จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
–สื่อและนวัตกรรมการศึกษา
–การวัดผลประเมินผลการศึกษา


       ราคา พิเศษ 220 บาท

      จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ