BC-1712 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษาครูผู้ช่วย, ครูกทม.

240฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ ครุวิชาการศึกษา ครูกทม. ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร -แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร -เฉลยแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตรหลักการสอนและการจัดการเรียนรู้   -แนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้ -เฉลยแนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว -เฉลยแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว ⇒การพัฒนาผู้เรียน   -แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน -เฉลยแนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียนการบริหารจัดการชั้นเรียน -แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน -เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียนการวิจัยทางการศึกษา   -แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา -แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา ⇒การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา -เฉลยแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษาแนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ -เฉลยแนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ        ราคา พิเศษ 240 บาท       จัดทำโดย    สถาบัน The Best Center  

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ

BC-1712 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย ครูสพฐ ครูกทม

240฿

BC-1712 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย ครูสพฐ ครูกทม

รหัสสินค้า: BC-1712 คู่มือเตรียมสอบวิชาการศึกษา ครูผู้ช่วย ครูสพฐ ครูกทม หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: ,

รายละเอียด

ประกอบด้วย

คู่มือเตรียมสอบ วิชาความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา
เรื่อง
หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-แนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
-เฉลยแนวข้อสอบ หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร
หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
-แนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
-เฉลยแนวข้อสอบ หลักการสอนและการจัดการเรียนรู้
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-แนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
-เฉลยแนวข้อสอบ จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
การพัฒนาผู้เรียน
-แนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน
-เฉลยแนวข้อสอบ การพัฒนาผู้เรียน
การบริหารจัดการชั้นเรียน
-แนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน
-เฉลยแนวข้อสอบ การบริหารจัดการชั้นเรียน
การวิจัยทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา
-เฉลยแนวข้อสอบ การวิจัยทางการศึกษา
สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-แนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
-เฉลยแนวข้อสอบ สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา
การวัดและประเมินผลการศึกษา
-แนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
-เฉลยแนวข้อสอบ การวัดและประเมินผลการศึกษา
แนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ
-เฉลยแนวข้อสอบทบทวนความรู้ก่อนสอบ


ราคา พิเศษ 240 บาท

จัดทำโดย สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ