BC-168 คู่มือเตรียมสอบนักวิชาการศึกษา (กทม.)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
–กฎระเบียบเกี่ยวกับกรุงเทพมหานคร
–ความรู้เกี่ยวกับตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
–พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
–แนวข้อสอบ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ
–แนวข้อสอบ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
–การประกันคุณภาพการศึกษา
–การพัฒนาหลักสูตร
–การจัดการเรียนรู้
–การวัดและประเมินผลการศึกษา
–การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติการศึกษา
–สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับงานสารบรรณ
–แนวข้อสอบ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ