BC-1521 นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ(กรมศุลกากร)

280฿

รายละเอียด

คู่มือเตรียมสอบ
นักวิชาการศุลกากรปฏิบัติการ
กรมศุลกากร

ภายในเล่มประกอบด้วยเนื้อหาและเจาะข้อสอบ

ประกอบด้วย

     ♦♦ ความรู้ด้านภาษาอังกฤษ
— Structure, Vocabulary,Reading Comprehension
ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับงานศุลกากรและการค้าระหว่างประเทศ

♦♦ ความรู้เฉพาะตำแหน่ง
ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายศุลกากร และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการศุลกากร
ความรู้เกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ
ความรู้เบื่องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบในการปฏิบัติราชการ

  

    จัดทำโดย…….ฝ่ายวิชาการสถาบัน The Best Center

 ราคา พิเศษ 280 บาท

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ