BC-144 เจาะข้อสอบนายทหารสัญญาบัตร กองทัพอากาศ

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
–แนวข้อสอบ ภาษาไทย
-แนวข้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบชุดที่ 2
-แนวข้อสอบชุดที่ 3
–แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ Grammar
-แนวข้อสอบ Synonyms
-แนวข้อสอบ เติมคำลงในช่องว่าง
-แนวข้อสอบ Reading Comprehension
–แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์
-แนวข้อสอบคอมพิวเตอร์
–แนวข้อสอบ กฎหมายทั่วไป
-แนวข้อสอบกฎหมายทั่วไป
–แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
-แนวข้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบชุดที่ 2
-แนวข้อสอบชุดที่ 3
-แนวข้อสอบชุดที่ 4

 
ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย………สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ