Sale!

BC-134 คู่มือสอบเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กรมสรรพากร

200฿ 190฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

ความรู้ทั่วไปและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานธุรการ
1.งานธุรการ งานสารบรรณ งานบริการทั่วไป
ชนิดและรูปแบบหนังสือราชการ การเขียนหนังสือราชการ
การรับ-ส่ง หนังสือราชการ
การลงชื่อและตำแหน่งในหนังสือราชการ
การปฏิบัติงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ของสำนักงาน
2.สิทธิประโยชน์และสวัสดิการของข้าราชการ
     ระเบียบการลา
บำเหน็จ บำนาญราชการ
3.ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป

ราคา พิเศษ 200 บาท

   จัดทำโดย……….สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ