BC-122 คู่มือสอบเจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน (ภาค ข.)

180฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย
-พระราชบัญญัติระเบียบราชการพลเรือน พ.ศ.2551
-พระราชบัญญํติราชทัณฑ์ พ.ศ.2479 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และกฎที่เกี่ยวข้อง
-พระ ราชบัญญัติวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการกักขังตามประมวลกฎหมายอาญา พ.ศ.2506 และระเบียบกรมราชทัณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ต้องกักขัง พ.ศ.2549 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549
-พระราชบัญญัติวินัยข้าราชการกรมราชทัณฑ์ พ.ศ.2482 และจรรยาบรรณข้าราชการราชทัณฑ์
-หลักการปฏิบัติต่อผู้ต้องขัง
-เหตุการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับงานราชทัณฑ์
   
ราคา พิเศษ 180 บาท

จัดทำโดย   กลุ่มพัฒนาวิชาการ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ