BC-120 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 3 (กทม.)

200฿

รายละเอียด

นักวิชาการ คอมพิวเตอร์ 3 (กทม.)

    ประกอบด้วย

คอมพิวเตอร์ประวัติความเป็นมา
คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์/ซอฟท์แวร์
พื้นฐานการสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย
บทบาทสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศ
ข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศ
การจัดการข้อมูล
ระบบสื่อสารข้อมูล
เทคโนโลยีสารสนเทศ
ระบบเครือข่าย
ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
ระบบฐานข้อมูล
โครงสร้างข้อมูล
อัลกอริทึม
การเขียนผังงาน
อินเตอร์เน็ต
ระเบียบงานสารบรรณ
การรับและส่งหนังสือ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ