BC-116 คู่มือ การประปานครหลวง (นักวิชาคลัง)

220฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

¤ ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
ความรู้เกี่ยวกับการคลัง
แนวข้อสอบ
¤ คอมพิวเตอร์
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
¤ ภาษาอังกฤษ
Grammar
Conversation
Readingt Comprehension

ราคา 220 บาท
     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ