BC-115 คู่มือ การประปานครหลวง (ทุกตำแหน่งใช้สอบ)

200฿

รายละเอียด

คู่มือสอบการประปานครหลวง ใช้สอบสำหรับทุกตำแหน่ง

    ประกอบด้วย

    ขอบเขตเนื้อหา ทุกตำแหน่งต้องสอบ

การประปานครหลวง
> ประวัติความเป็นมาของการประปานครหลวง
> วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
> ยุทธศาสตร์การบริหารการประปานครหลวง
> จรรยาบรรณขององค์กร
> สัญลักษณ์
> นโยบายกำกับดูแลกิจการของประปานครหลวง (กปน.)
> กฎหมายการประปานครหลวง

   คอมพิวเตอร์
1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ IT
2. การประยุกต์ใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
3. การรักษาความปลอดภัยคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
–   แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 1
–   แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 2
–   แนวข้อสอบ คอมพิวเตอร์ ชุดที่ 3

    ภาษาอังกฤษ
1. Grammar
2. Conversation
3. Reading Comprehension

ราคา 200 บาท
     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ