BC-114 คู่มือเตรียมสอบ การประปานครหลวง ตำแหน่งวิทยากร

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

วิชาด้านการบริหารงานจัดการ การบัญชี การเงิน การงบประมาณ พัสดุ
ภาษาอังกฤษ
ความรู้ความสามารถทั่วไปและสารสนเทศ

ราคา 230 บาท
     จัดทำโดย ……..สถาบัน The Best Center

 

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ