BC-110 เจาะลึกข้อสอบ ภาค ก. กทม. ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป

250฿

รายละเอียด

เจาะลึกข้อสอบ ภาค ก กทม
ทุกตำแหน่งใช้สอบ

    ประกอบด้วย

      ⇒เจาะลึกข้อสอบ กทม. หลายร้อยข้อ พร้อมคำเฉลยอธิบายและเทคนิคการตอบ เพื่อพิชิตข้อสอบ ภาค ก. กทม. โดยตรง โดยทีมงานอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในข้อสอบ กทม. อย่างโชกโชน

⇒ประกอบด้วยข้อสอบทั้งภาคคณิตศาตร์ การคิดหาเหตุผลโดยใช้ข้อมูลทางเศรษฐกิจ หรือสังคม และภาคภาษาไทย ความรู้ในการใช้ภาษา สรุปความและตีความ จากข้อความสั้น ๆ หรือบทความ

สำหรับชุดนี้รับประกันคุณภาพนะครับ

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ