BC-096 เจาะข้อสอบ ภาค ก. เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ปฏิบัติงาน

179฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

1. วิชาความสามารถในการศึกษา วิเคราะห์และสรุปเหตุผล
(100 คะแนน)
–  อุปมาอุปไมย
–  อนุกรม
–  ตรรกศาสตร์
–  เงื่อนไขสัญลักษณ์
–  การอ่านข้อความจากตาราง
–  คณิตศาสตร์ทั่วไป
–  การหาความสัมพันธ์ของรูปภาพ

2.  วิชาภาษาไทย (100 คะแนน)
–  การเติมคำในช่องว่าง
–  การเรียงลำดับ
–  การอ่านบทความสั้น
–  เงื่อนไขภาษา
–  การเขียนภาษาให้ถูกต้อง

ราคา พิเศษ 179 บาท

จัดทำโดย    ดร. สิงห์ทอง บัวุม และติวเตอร์กุ้ง
สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ