BC-053 คู่มือเตรียมสอบนายทหารสัญญาบัตรสังกัดกองทัพไทย

230฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

–  ประวัติกองทัพไทย
–  แนวข้อสอบ คณิตศาสตร์
      –  แนวข้อสอบชุดที่ 1
–  แนวข้อสอบชุดที่  2
–  แนวข้อสอบชุดที่  3
–  แนวข้อสอบชุดที่  4

–  แนวข้อสอบ ภาษาไทย
      –  แนวข้อสอบชุดที่  1
–  แนวข้อสอบชุดที่  2
–  แนวข้อสอบชุดที่  3

–  แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
      –  แนวข้อสอบ Grammar
–  แนวข้อสอบ Synonym
–  แนวข้อสอบ Reading Comprehension

–  แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
      –  แนวข้อสอบชุดที่  1
–  แนวข้อสอบชุดที่  2
–  แนวข้อสอบชุดที่  3
–  แนวข้อสอบชุดที่  4

ราคา พิเศษ 230 บาท

จัดทำโดย   ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ