BC-051 เจาะข้อสอบนายทหารประทวนกองทัพไทย หมวดวิชาทั่วไป

200฿

รายละเอียด

ประกอบด้วย

-ประวัติกองทัพไทย
-แนวข้อสอบ ภาษาไทย
-แนวข้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบชุดที่ 2
-แนวข้อสอบ สังคมศึกษา
-แนวข้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบ ภาษาอังกฤษ
-แนวข้อสอบ Grammar
-แนวข้อสอบ Synonyms
-แนวข้อสอบ Reading Comprehension
-แนวข้อสอบ ความรู้ทั่วไป
-แนวข้อสอบชุดที่ 1
-แนวข้อสอบชุดที่ 2
-แนวข้อสอบชุดที่ 3
-แนวข้อสอบชุดที่ 4

ราคา พิเศษ 200 บาท

จัดทำโดย   ดร. สิงห์ทอง บัวชุม
สถาบัน The Best Center

ต้องการจัดส่งไฟล์ PDF
กรุณาสอบถามก่อนสั่งซื้อ
id line 0967067575 หรือโทร.092-538-8779

เนื่องจากคู่มือเล่มที่ต้องการอาจอยู่ระหว่างการจัดทำไฟล์ PDF หรือมีบริการเฉพาะจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ EMS เท่านั้น ไม่มีรูปแบบไฟล์ PDF สำหรับดาวน์โหลดให้บริการ